Koulutettu hieroja on suojattu ammattinimike. Suomen kansalainen, joka on hyväksytysti suorittanut koulutetuille hierojille määrätyn koulutuksen ammattikasvatushallituksen hyväksymässä oppilaitoksessa, on oikeus käyttää nimikettä koulutettu hieroja.

Koulutettua hierojaa työssään velvoittaa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sekä potilasvahinkolaki.